Svet riešení

Získajte kontrolu nad svojimi procesmi, objavte potenciál vášho podnikania a posúvajte hranice s našimi špičkovými technológiami. Sme vaším spoľahlivým partnerom na ceste k úspechu.

INDECO SOFT

NGES

Podnikové riešenie novej generácie pre súkromné a verejné spoločnosti pre každodenné riadenie IT pomocou kombinácie štandardných ERP riešení, umelej inteligencie a LOW-CODE platformy.

Kľúčové vlastnosti a výhody:

 • Ultra rýchly vývoj a prispôsobenie podnikových IT procesov.

 • Pokrýva všetky kľúčové operácie s maximálnou efektívnosťou nákladov a času.

 • Zabezpečuje spokojnosť klienta tým, že poskytuje univerzálne riešenie pre zatiaľ neuspokojené potreby zákazníkov..

 • Umožňuje radikálne zníženie fixných nákladov na firemné IT, zmiernenie závislosti od poskytovateľa a nedostatkov technického personálu.

 • Vykonáva medziorganizačné požiadavky na zmenu s ultra vysokou efektivitou a úplnou automatizáciou údržby.

 • Preukázateľné zníženie času spracovania dokumentov (o 80 %), nákladov na doručovanie a skladovanie dokumentov (o 90 %) a času realizácie pracovných postupov (o 75 %).

 • Preukázateľná spokojnosť zákazníkov v energetike, telekomunikáciách a bankovníctve.

 • Európske úspešné príbehy: prevádzkovateľ verejných služieb s viac ako 1,2 milióna zákazníkov, telekomunikačná spoločnosť s viac ako 25 miliónmi klientov, priemyselný holding s viac ako 2 000 zamestnancami, fond ochrany vkladov s 34 pobočkami v 11 regiónoch.

INDECO SOFT

GlobalPay

Elektronický platobný systém miestnych daní, poplatkov, verejných služieb (kde sú poskytovatelia kontrolovaní lokálne). Podporované strategickým partnerstvom so známymi svetovými spoločnosťami zaoberajúcimi sa bankovými kartami.

Kľúčové vlastnosti a výhody:

 • Prvý občiansky platobný systém svojho druhu v Európe, ktorý sa špecializuje na úhradu daní, poplatkov a služieb, ktoré sú splatné fyzickými alebo právnickými osobami.

 • V poslednom čase 1,9 milióna opakujúcich sa používateľov denne, viac ako 4 milióny transakcií v celkovom objeme len v roku 2023 nad 372 miliónov EUR.

 • Vykonáva platby akýmikoľvek debetnými/kreditnými kartami VISA, VISA Electron MasterCard alebo Maestro vydanými po celom svete.

 • Garantovaná ultra vysoká bezpečnosť na základe štandardu 3Dsecure.

 • Zabezpečuje odovzdanie výnosov zhromaždených na účtoch Štátnej pokladnice samosprávy, alebo organizácie v lehotách stanovených príslušnými predpismi.

INDECO SOFT

VERSUM 

Sociálna technológia, ktorá podporuje komunitu na riadenie spoločenských aktivít v prospech zdravia, kultúry, mimoškolského vzdelávania, samovzdelávania a zachovaného životného prostredia miestnych komunít.

Kľúčové vlastnosti a výhody:

 • Umožňuje všetkým generáciám dobrý život v komunitách, kde je počuť ich hlas.

 • Zmierňuje rozdiely vo vekovej diverzite a urýchľuje prístup občanov k lepším sociálnym službám.

 • Spája občanov s verejnými službami a zamestnancami, aby títo viedli spoločné úsilie pri vytváraní jedinečného miesta na život, prácu a rekreáciu.

 • Gamifikačné platformy na aktiváciu starostlivosti o starších ľudí, celoživotné vzdelávanie, preventívne opatrenia mládeže v oblasti klimatických zmien.

 • Poskytuje široký prístup k obsahu vzdelávania o medzinárodnej spoločenskej zodpovednosti.

 • Poskytuje platformu spolupráce na udržiavanie verejných nehnuteľností a zelených plôch, zodpovednú spotrebu vody a ochranu biodiverzity.

INDECO SOFT

SIGMA (+, PRO, URBAN)

Podniková inteligencia a pokročilá vizualizácia údajov meta-softvéru pre verejné orgány riadené satelitnými údajmi (ESA Landsat 8, obrazové materiály so Sentinel 2).

Kľúčové vlastnosti a výhody:

 • Pracovný postup verejnej správy v súlade s požiadavkami EÚ a všetkými medzinárodnými štandardmi zabezpečenia kvality.

 • Medziorganizačné klastre pre zdieľanie dát, automatizáciu spracovania primárnych dokumentov a celkového DMS, zadávanie úloh a sledovanie postupu.

 • Mapová architektúra INDECO SOFT, monitorovanie mestského tepla a obnovy, správa nehnuteľností a investícií orientovaná na body záujmu.

 • Manažment cieľov návštev na riadenie cestovného ruchu 21. storočia.

 • Informácie o verejnej doprave a regionálne elektronické lístky, elektronické platby parkovného.

 • Starostlivosť o starších ľudí na diaľku.

 • Pokročilá sociálno-ekonomická štatistika, štatistika klimatických zmien, reporting riadený umelou inteligenciou.

 • Neobmedzená integrácia riešení tretích strán a verejných pracovných postupov, systémov, miestnych lokalít, databáz (vrátane údajov zo senzorov v reálnom čase), PM aplikácií, počítačom podporovaných konštrukčných riešení.

 • Manažment koncesií, monitorovanie účinnosti verejnej služby a vyberania poplatkov za verejné služby.

MH THREE TECHNOLOGIES

EXPORTERRA

Platforma pre podporu exportu EXPORTERRA,  zjednodušuje proces exportu a ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré vám umožňuje prispôsobiť si ju podľa vašich požiadaviek.

Kľúčové vlastnosti a výhody:

 • Poskytuje najnovšie informácie a poznatky pre spoločnosti so záujmom o exportné aktivity.

 • Aktuálne údaje o trendoch na trhu, možnostiach financovania a vládnej podpore.

 • Kontaktné informácie na všetky zastupiteľské úrady vo všetkých krajinách v zahraničí, všetko konsolidované v jednej výkonnej mobilnej aplikácii.

 • EXPORTERRA je spoločníkom na to, aby bol medzinárodný obchod nielen zvládnuteľný, ale aj vysoko efektívny.